Als uw huisarts een echo voor u heeft aangevraagd, bekijken we uw organen of andere inwendige lichaamsdelen met behulp van geluidsgolven. Met een echo krijgen we inzicht over de aard, de structuur, de ligging en de afmeting van een bepaald orgaan of lichaamsdeel van u. Dit gebeurt met behulp van geluidsgolven. Het uitgezonden (ultra-)geluid wordt door structuren in het lichaam teruggekaatst en dan weer opgevangen. Ultra wil zeggen dat u het geluid niet kunt horen.

Voorbereiding
Voor sommige echo's is een specifieke voorbereiding nodig. U moet bijvoorbeeld een volle blaas hebben of nuchter zijn. Als u de afspraak met ons maakt voor de echo, informeren we u hierover.

De uitslag
Via uw huisarts ontvangt u zo snel mogelijk de uitslag van het onderzoek. De resultaten van het laboratoriumonderzoek zijn door uw huisarts en de behandelend medisch specialist van Tergooi in te zien.

Wat neemt u mee?
• Het ingevulde en door u gecontroleerde aanvraagformulier meegegeven door uw huisarts
• Een geldig legitimatiebewijs

Meer achtergrondinformatie vindt u in de folder over Echografie.

De kosten van het onderzoek vindt u op de tarievenpagina.

 

Wilt u een afspraak maken? Bel 088 753 18 00