header diagnosestudio 04

Bij het stellen van een diagnose is beeldvormend onderzoek een belangrijk hulpmiddel. Als u en uw huisarts willen weten waar een bepaalde pijn vandaan komt of wat uw klachten veroorzaakt besluit de huisarts tot beeldvormend onderzoek. Dit soort onderzoek laat zien hoe het lichaam er van binnen uitziet en wat de eventuele afwijkingen zijn. Bij beeldvormend onderzoek maken we gebruik van verschillende soorten scans die een beeld (foto) maken van het inwendige van het lichaam.

Welk onderzoek
Uw huisarts beslist, eventueel na overleg met de medisch specialist in de Diagnosestudio, welk onderzoek bij u nodig is. In de Diagnosestudio onderzoeken we alleen datgene waar uw huisarts om vraagt.

In de Diagnosestudio kunt u terecht voor de volgende beeldvormende onderzoeken:
DEXA botdichtheidsmeting
Echografie
Röntgenonderzoek

 

Wilt u een afspraak maken? Bel 088 753 18 00Klik hier voor de Laboratoriumonderzoeken